Odwołanie dyżurów wakacyjnych 2017

 

 
Z Prezydentem Kwaśniewskim o Kazimierzu Wielkim

Przy okazji mojego udziału w II Kongresie Forum Postępu w Warszawie przekazałem Prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu niedawno wydany przewodnik "Kazimierz Wielki w Będzinie". Przekazałem Jemu i Jego małżonce.
Oboje byli w Będzinie w 2000 r. Prezydent w ramach kampanii wyborczej przed swoją II kadencją. Jolanta Kwaśniewska - dzięki Sławomirowi Pietrasowi, Honorowemu Obywatelowi naszego miasta - na zaproszenie ówczesnych Prezydenta Będzina Antoniego Marcinkiewicza i Starosty Będzińskiego Wiesława Jędrusika odwiedziła Zamek Piastowski (Kazimierzowski), Teatr Dzieci Zagłębia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Pałac Mieroszewskich. Organizowałem Jej pobyt w naszym mieście.

 

 

 

 

 

 
Z legendą Solidarności

Uczestnicząc z Sylwią Cieślar, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego, w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw RP w Gdańsku, mieliśmy okazję zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności na historycznych terenach Stoczni Gdańskiej, gdzie po wystawie oprowadzał nas Jerzy Borowczak, legenda Solidarności, jeden z czterech liderów strajku w sierpniu 1980 r. w Stoczni.

 

 

 

 
Wesołych Świąt!

 

 
60-lecie Traktatów Rzymskich i 20-lecie Konstytucji RP

W latach 1989-2015 Polacy osiągnęli wiele sukcesów. Jednymi z nich są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.


Właśnie mijają: 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich (25 marca 1957 r.), z których ten o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dał podstawę Unii Europejskiej oraz 20. rocznica uchwalenia polskiej Ustawy Zasadniczej.


Dzisiaj władze państwowe dyskredytują zarówno Unię Europejską, jak i Konstytucję. Dlatego przypominam:

  1. 1/ w 2003 r. w referendum w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej „za” głosowało 13.514.872 Polaków (najwięcej we wszystkich głosowaniach ogólnopolskich po 1989 r.), czyli ponad 2-krotnie więcej (suwerena) niż na zwycięzcę wyborów parlamentarnych w 2015 r.;
  2. 2/ w referendum konstytucyjnym w 1997 r. „za” Ustawą Zasadniczą głosowało 6.396.641 Polaków, czyli też więcej niż na partię zwycięską dwa lata temu i ponad 4-krotnie więcej niż na ugrupowanie przystępujące do ostatnich wyborów parlamentarnych z hasłem zmiany Konstytucji (które zresztą do dziś nie przedstawiło nawet projektu zmian).

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. [Pobierz]

 
Dobry ks. Jan Kaczkowski

 

 
60-lecie Syberki

Będzin to miasto królewskie. Król polski Kazimierz III Wielki nadał Będzinowi prawa miejskie w 1358 r. Na wzgórzu zamkowym ufundował zamek piastowski i pierwszy murowany kościół. To jedno z kilku charakterystycznych wzgórz dzisiejszego Będzina.


Innym jest Syberka. To tutaj ponad 600 lat później zaczęto budować osiedle mieszkaniowe. Najpierw jako osiedle Syberka, potem osiedle PPR. Obecna nazwa (od 1990 r.) to - Syberka. To najludniejsza część Będzina z najludniejszą ulicą Skalskiego.

Od urodzenia jestem mieszkańcem Będzina. W dzieciństwie mieszkałem w śródmieściu nieopodal wzgórza zamkowego. Od 1976 r. mieszkam na Syberce przy ul. Skalskiego.


W tym roku, 23 grudnia, przypada 60. rocznica lokalizacji ogólnej budowy osiedla Syberka. W 1957 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach uchwałą nr 54/710 zatwierdziło założenia inwestycji nowej dzielnicy Będzina.


5 lat temu wspólnie ze Stowarzyszeniem Ratujmy Kościół na Górce wydaliśmy album "Syberka - dawniej i dziś" - pierwszą publikację o osiedlu, ze szkicem historycznym Stefanii Hanusek oraz zdjęciami w wyborze Wojciecha Borkowskiego. Nakład bardzo szybko trafił do Czytelników, dlatego poniżej udostępniam książkę.

Jednocześnie apeluję - już na początku roku - do mieszkańców, stowarzyszeń lokalnych i innych grup społecznych - o przygotowanie i realizację wydarzeń lokalnych dedykowanych Syberce, w tym publikacji książkowych.

"Syberka - dawniej i dziś" -wersja ekranowa [Pobierz]

 
Prof. Borejsza o przyszłości Polski

 

 
Ile suwerena?

Bardzo popularne ostatnio w naszym kraju określenie „suweren” oznacza – według Słownika Języka Polskiego PWN – niezależnego władcę (szczególnie w średniowieczu). W państwie opartym na systemie demokratycznym prawa suwerena przynależą narodowi (funkcjonuje zasada suwerenności ludu). Suweren to naród sprawujący niezależną władzę zwierzchnią.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ust. 1) w art. 4 stanowi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, a Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Naród swoich przedstawicieli wybiera w wyborach. Kodeks wyborczy określa wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego (ogólnopolskie) oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Konstytucja RP w art. 10 określa ustrój RP, stanowiąc o władzy ustawodawczej Sejmu i Senatu oraz wykonawczej m.in. Prezydenta. Te organy władzy pochodzą z bezpośredniego, ogólnopolskiego wyboru Narodu, czyli suwerena.

Oczywiście, wyniki wyborów bezpośrednich zależą od kilku różnorodnych czynników, m.in. zasad ordynacji wyborczej, liczby startujących komitetów wyborczych i kandydatów, frekwencji (!), liczby głosów ważnych oddanych w wyborach. Mając te uwarunkowania na uwadze przeanalizujmy, ile było suwerena w wyborach (całkowicie wolnych, a więc bez wyborów z 1989 r.) w Polsce w III RP, czyli ile głosów uzyskali zwycięzcy wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

 

Wybory Prezydenta RP

1

Lech Wałęsa

10.622.696

1990

II tura

2

Aleksander Kwaśniewski

9.704.439

1995

II tura

3

Aleksander Kwaśniewski

9.485.224

2000

I tura

4

Bronisław Komorowski

8.933.887

2010

II tura

5

Andrzej Duda

8.630.627

2015

II tura

6

Lech Kaczyński

8.257.468

2005

II tura

7

Bronisław Komorowski

6.981.319

2010

I tura

8

Lech Wałęsa

6.569.889

1990

I tura

9

Aleksander Kwaśniewski

6.275.670

1995

I tura

10

Donald Tusk

5.429.666

2005

I tura

11

Andrzej Duda

5.179.092

2015

I tura

 

Wybory do Sejmu RP

1

PO

6.701.010

2007

2

PiS

5.711.687

2015

3

PO

5.629.773

2011

4

SLD-UP

5.342.519

2001

5

AWS

4.427.373

1997

6

PiS

3.185.714

2005

7

SLD

2.815.169

1993

8

UD

1.382.051

1991

 

Wybory do Senatu RP

1

PO

12.734.742

2007

2

SLD-UP

10.532.523

2001

3

AWS

6.550.176

1997

4

PiS

5.993.433

2015

5

PO

5.173.300

2011

6

SLD

5.036.884

1993

7

PiS

5.020.704

2005

8

UD

3.764.156

1991

 

Spośród wyborów ogólnopolskich odnotujmy – jako ciekawostkę – wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

1

PO

3.271.852

2009

2

PO

2.271.215

2014

3

PO

1.467.755

2004

 

Suweren może sprawować władzę także bezpośrednio – w formie referendum ogólnokrajowego. W III RP odbyło się pięć takich głosowań, choć nie wszystkie były wiążące.

 

Referenda

1

w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

13.516.612

2003

2

o powszechnym uwłaszczeniu obywateli

8.580.129

1996

3

o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego
(4 pytania)

8.439.458

8.512.931

1.985.567

8.022.353

1996

4

konstytucyjne

6.396.641

1997

5

w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu,
stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z budżetu państwa
oraz interpretacji zasad prawa podatkowego
(3 pytania)

1.829.995

404.515

2.194.684

2015

 

Analizę powyższego zestawienia pozostawiam indywidualnej refleksji. Na zakończenie nie odwołując się do matematyki przedstawiam tabelę, w której – w blisko 40-milionowym państwie – naród wypowiedział się w największej (ponad 10-milionowej) liczbie osób.

 

1

przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

13.516.612

2

PO w wyborach do Senatu RP

12.734.742

3

Lech Wałęsa w wyborach Prezydenta RP

10.622.696

4

SLD-UP w wyborach do Senatu RP

10.532.523

 
Zapraszam na dyżury w I półroczu 2017 roku

 
Wesołych Świąt!

 

 
Zapraszam na dyżury w II półroczu 2016 roku

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 10