Mój program z 2010 roku

 

Jestem osobą łączącą wiedzę, doświadczenie i aktywność w zarządzaniu rozwojem wspólnoty samorządowej, którą tworzą wszyscy mieszkańcy.

W procesie modernizacji i rozwoju organizmu miejskiego jestem zdecydowanym zwolennikiem konsekwentnej realizacji uchwalonej przez Radę Miejską w Będzinie w czerwcu 1999 roku „Strategii Rozwoju Miasta Będzina”. W „Strategii…” misja rozwojowa Będzina przedstawia się następująco: „Wykorzystując w pełni możliwości stworzone przez dorobek historyczny, tradycje handlowe, walory krajobrazowe i zgromadzony potencjał gospodarczy, zintegrowana społeczność lokalna aktywnie przekształca Będzin w wysoce atrakcyjne miejsce zamieszkania, a także silne centrum logistyczne północno – wschodniej części Katowickiego Zespołu Metropolitalnego oraz promieniujący na cały region ośrodek kultury i turystyki.” Jednak od uchwalenia strategii minęło ponad 10 lat, dlatego zapisane w niej priorytety, cele, kierunki i przedsięwzięcia rozwojowe wymagają pilnego dostosowania do aktualnej rzeczywistości. Bowiem od kilku lat Będzin przestał się rozwijać. Pod tym względem wyprzedziły nas okoliczne miasta, a nawet gminy. Naszej wspólnocie brakuje nowej wizji rozwoju miasta, zakładającej harmonijny rozwój wszystkich części Będzina.

Realizując „Strategię…” w latach 2006-2010 na osiedlu Syberka, osiedlu Górki Małobądzkie i w dzielnicy Małobądz m.in.:

● wybudowano ekran ochronny między osiedlem Syberka a drogą krajową Katowice-Warszawa

● wykonano zrzut ścieków z osiedla Syberka do kolektorów w ul. Małobądzkiej

● przeprowadzono termomodernizację budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Rewolucjonistów wraz z remontem elewacji oraz  wymianą drzwi i okien

● przeprowadzono wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego

● wybudowano parking przy ul. Skalskiego

● wyremontowano nawierzchnię ul. Małobądzkiej

● wybudowano drogi i chodniki wraz z oświetleniem ulicznym na osiedlu Górki Małobądzkie

● wyremontowano chodniki przy ul. Zwycięstwa, przy ul. Powstańców Śl. oraz przy ul. Chmielewskiego i ul. Rewolucjonistów (chodnik do szkoły)

● ustawiono plac zabaw przy ul. Skalskiego i odtworzono plac zabaw przy ul. Zwycięstwa

● przeprowadzono modernizację przystanków autobusowych

● kontynuowano uciepłownienie tzw. dolnej Syberki.

 

Szanowni Mieszkańcy !

 

Zgodnie z priorytetami rozwojowymi zapisanymi w „Strategii…” na osiedlu Syberka, osiedlu Górki Małobądzkie i w dzielnicy Małobądz należy w najbliższych latach m.in.:

● przebudować w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym niebezpieczne skrzyżowanie ul. Piłsudskiego (droga powiatowa) z ul. Chmielewskiego i ul. Sierżanta Załogi pomiędzy osiedlem Syberka a osiedlem Górki Małobądzkie

● wyremontować w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym nawierzchnię ul. Piłsudskiego na odcinku od dawnego zakładu obuwia do drogi krajowej Katowice-Warszawa wraz z chodnikami

● wyremontować w porozumieniu z samorządem województwa nawierzchnię ul. Czeladzkiej (droga wojewódzka) wraz z chodnikiem

● stworzyć w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym bezpiecznie przejście pomiędzy osiedlem Syberka a osiedlem Górki Małobądzkie przez ul. Piłsudskiego na wysokości dawnej fabryki obuwia

● wybudować parking przy ośrodku zdrowia przy ul. Zwycięstwa

● wybudować nowe miejsca parkingowe i postojowe na osiedlu Syberka i na osiedlu Górki Małobądzkie

● rozbudować monitoring miejski poprzez instalację nowych punktów kamerowych na osiedlu Syberka i na osiedlu Górki Małobądzkie

● przeprowadzać systematyczne remonty i modernizacje dróg i chodników oraz budynków mieszkalnych

● utworzyć osiedlowe place rekreacyjne na terenach zielonych wzdłuż drogi krajowej Katowice-Warszawa i na tzw. dolnej Syberce oraz ustawić nowe place zabaw

● przeprowadzić systematyczną i kompleksową wymianę całego drzewostanu na osiedlu Syberka

● zagospodarować tereny inwestycyjne między ul. Powstańców Śl. i ul. 9 Maja, przy ul. Zwycięstwa, w rejonie tzw. dolnej Syberki między ośrodkiem zdrowia a dawnym miasteczkiem ruchu drogowego oraz przy ul. Żeromskiego w dzielnicy Małobądz w okolicach hotelu „Allegri”.

 

Szanowni Państwo !

 

Jestem z Syberki ! Tutaj się wychowałem. Tutaj żyję, mieszkam, śpię. Drogami Syberki chodzę i jeżdżę. Trudno sobie wyobrazić, jak wielu mieszkańców znam z imienia i nazwiska. Przecież to moja Syberka ! 21 listopada bądźcie ze mną !

 

Serdecznie pozdrawiam !

 

SŁAWOMIR BRODZIŃSKI

 

 

Popieramy kandydaturę Sławka Brodzińskiego na Radnego Miasta Będzina.

Jacek Majchrowski

Prezydent Królewskiego Miasta Krakowa

Sławomir Pietras

Bogusław Fornalczyk

Honorowi Obywatele Miasta Będzina