20 lat w samorządzie

Szanowni mieszkańcy Będzina!
Mieszkańcy Syberki i Górek Małobądzkich!

W związku z 20-leciem mojej działalności samorządowej i społecznej

bardzo serdecznie dziękuję
mieszkańcom mojego rodzinnego miasta

za dotychczasowe życzliwe wspieranie wszelkiej mojej działalności,
podejmowanych inicjatyw, decyzji, przedsięwzięć

jako Radnego Rady Miejskiej Będzina
z osiedli Syberka i Górki Małobądzkie.

Deklaruję, że w dalszych działaniach
zawsze przede wszystkim będę się kierował
dobrem Będzina i jego społeczności,
utrzymując stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami.

Serdecznie pozdrawiam!
Do zobaczenia!

Sławomir Brodziński