30-lecie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego

W Roku Samorządu Terytorialnego w dniu 18 września w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona 30. rocznicy przyjęcia przez Radę Europy w Strasburgu Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która weszła w życie w 1988 r.

 

Karta jest aktem prawnym regulującym status samorządu terytorialnego w skali międzynarodowej. Polska ratyfikowała ją w całości w 1993 r. W części I dokument określa koncepcję samorządu terytorialnego.