Ile suwerena?

Bardzo popularne ostatnio w naszym kraju określenie „suweren” oznacza – według Słownika Języka Polskiego PWN – niezależnego władcę (szczególnie w średniowieczu). W państwie opartym na systemie demokratycznym prawa suwerena przynależą narodowi (funkcjonuje zasada suwerenności ludu). Suweren to naród sprawujący niezależną władzę zwierzchnią.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ust. 1) w art. 4 stanowi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, a Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Naród swoich przedstawicieli wybiera w wyborach. Kodeks wyborczy określa wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego (ogólnopolskie) oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Konstytucja RP w art. 10 określa ustrój RP, stanowiąc o władzy ustawodawczej Sejmu i Senatu oraz wykonawczej m.in. Prezydenta. Te organy władzy pochodzą z bezpośredniego, ogólnopolskiego wyboru Narodu, czyli suwerena.

Oczywiście, wyniki wyborów bezpośrednich zależą od kilku różnorodnych czynników, m.in. zasad ordynacji wyborczej, liczby startujących komitetów wyborczych i kandydatów, frekwencji (!), liczby głosów ważnych oddanych w wyborach. Mając te uwarunkowania na uwadze przeanalizujmy, ile było suwerena w wyborach (całkowicie wolnych, a więc bez wyborów z 1989 r.) w Polsce w III RP, czyli ile głosów uzyskali zwycięzcy wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

 

Wybory Prezydenta RP

1

Lech Wałęsa

10.622.696

1990

II tura

2

Aleksander Kwaśniewski

9.704.439

1995

II tura

3

Aleksander Kwaśniewski

9.485.224

2000

I tura

4

Bronisław Komorowski

8.933.887

2010

II tura

5

Andrzej Duda

8.630.627

2015

II tura

6

Lech Kaczyński

8.257.468

2005

II tura

7

Bronisław Komorowski

6.981.319

2010

I tura

8

Lech Wałęsa

6.569.889

1990

I tura

9

Aleksander Kwaśniewski

6.275.670

1995

I tura

10

Donald Tusk

5.429.666

2005

I tura

11

Andrzej Duda

5.179.092

2015

I tura

 

Wybory do Sejmu RP

1

PO

6.701.010

2007

2

PiS

5.711.687

2015

3

PO

5.629.773

2011

4

SLD-UP

5.342.519

2001

5

AWS

4.427.373

1997

6

PiS

3.185.714

2005

7

SLD

2.815.169

1993

8

UD

1.382.051

1991

 

Wybory do Senatu RP

1

PO

12.734.742

2007

2

SLD-UP

10.532.523

2001

3

AWS

6.550.176

1997

4

PiS

5.993.433

2015

5

PO

5.173.300

2011

6

SLD

5.036.884

1993

7

PiS

5.020.704

2005

8

UD

3.764.156

1991

 

Spośród wyborów ogólnopolskich odnotujmy – jako ciekawostkę – wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

1

PO

3.271.852

2009

2

PO

2.271.215

2014

3

PO

1.467.755

2004

 

Suweren może sprawować władzę także bezpośrednio – w formie referendum ogólnokrajowego. W III RP odbyło się pięć takich głosowań, choć nie wszystkie były wiążące.

 

Referenda

1

w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

13.516.612

2003

2

o powszechnym uwłaszczeniu obywateli

8.580.129

1996

3

o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego
(4 pytania)

8.439.458

8.512.931

1.985.567

8.022.353

1996

4

konstytucyjne

6.396.641

1997

5

w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu,
stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z budżetu państwa
oraz interpretacji zasad prawa podatkowego
(3 pytania)

1.829.995

404.515

2.194.684

2015

 

Analizę powyższego zestawienia pozostawiam indywidualnej refleksji. Na zakończenie nie odwołując się do matematyki przedstawiam tabelę, w której – w blisko 40-milionowym państwie – naród wypowiedział się w największej (ponad 10-milionowej) liczbie osób.

 

1

przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

13.516.612

2

PO w wyborach do Senatu RP

12.734.742

3

Lech Wałęsa w wyborach Prezydenta RP

10.622.696

4

SLD-UP w wyborach do Senatu RP

10.532.523