60-lecie Syberki

Będzin to miasto królewskie. Król polski Kazimierz III Wielki nadał Będzinowi prawa miejskie w 1358 r. Na wzgórzu zamkowym ufundował zamek piastowski i pierwszy murowany kościół. To jedno z kilku charakterystycznych wzgórz dzisiejszego Będzina.


Innym jest Syberka. To tutaj ponad 600 lat później zaczęto budować osiedle mieszkaniowe. Najpierw jako osiedle Syberka, potem osiedle PPR. Obecna nazwa (od 1990 r.) to - Syberka. To najludniejsza część Będzina z najludniejszą ulicą Skalskiego.

Od urodzenia jestem mieszkańcem Będzina. W dzieciństwie mieszkałem w śródmieściu nieopodal wzgórza zamkowego. Od 1976 r. mieszkam na Syberce przy ul. Skalskiego.


W tym roku, 23 grudnia, przypada 60. rocznica lokalizacji ogólnej budowy osiedla Syberka. W 1957 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach uchwałą nr 54/710 zatwierdziło założenia inwestycji nowej dzielnicy Będzina.


5 lat temu wspólnie ze Stowarzyszeniem Ratujmy Kościół na Górce wydaliśmy album "Syberka - dawniej i dziś" - pierwszą publikację o osiedlu, ze szkicem historycznym Stefanii Hanusek oraz zdjęciami w wyborze Wojciecha Borkowskiego. Nakład bardzo szybko trafił do Czytelników, dlatego poniżej udostępniam książkę.

Jednocześnie apeluję - już na początku roku - do mieszkańców, stowarzyszeń lokalnych i innych grup społecznych - o przygotowanie i realizację wydarzeń lokalnych dedykowanych Syberce, w tym publikacji książkowych.

"Syberka - dawniej i dziś" -wersja ekranowa [Pobierz]