60-lecie Traktatów Rzymskich i 20-lecie Konstytucji RP

W latach 1989-2015 Polacy osiągnęli wiele sukcesów. Jednymi z nich są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.


Właśnie mijają: 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich (25 marca 1957 r.), z których ten o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dał podstawę Unii Europejskiej oraz 20. rocznica uchwalenia polskiej Ustawy Zasadniczej.


Dzisiaj władze państwowe dyskredytują zarówno Unię Europejską, jak i Konstytucję. Dlatego przypominam:

  1. 1/ w 2003 r. w referendum w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej „za” głosowało 13.514.872 Polaków (najwięcej we wszystkich głosowaniach ogólnopolskich po 1989 r.), czyli ponad 2-krotnie więcej (suwerena) niż na zwycięzcę wyborów parlamentarnych w 2015 r.;
  2. 2/ w referendum konstytucyjnym w 1997 r. „za” Ustawą Zasadniczą głosowało 6.396.641 Polaków, czyli też więcej niż na partię zwycięską dwa lata temu i ponad 4-krotnie więcej niż na ugrupowanie przystępujące do ostatnich wyborów parlamentarnych z hasłem zmiany Konstytucji (które zresztą do dziś nie przedstawiło nawet projektu zmian).

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. [Pobierz]