Z Prezydentem Kwaśniewskim o Kazimierzu Wielkim

Przy okazji mojego udziału w II Kongresie Forum Postępu w Warszawie przekazałem Prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu niedawno wydany przewodnik "Kazimierz Wielki w Będzinie". Przekazałem Jemu i Jego małżonce.
Oboje byli w Będzinie w 2000 r. Prezydent w ramach kampanii wyborczej przed swoją II kadencją. Jolanta Kwaśniewska - dzięki Sławomirowi Pietrasowi, Honorowemu Obywatelowi naszego miasta - na zaproszenie ówczesnych Prezydenta Będzina Antoniego Marcinkiewicza i Starosty Będzińskiego Wiesława Jędrusika odwiedziła Zamek Piastowski (Kazimierzowski), Teatr Dzieci Zagłębia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Pałac Mieroszewskich. Organizowałem Jej pobyt w naszym mieście.