Fundamenty wspólnoty

“ Zaufanie, lojalność, wzajemność,
solidarność, szacunek i sprawiedliwość –
te sześć relacji elementarnych to swoisty
budulec relacji bardziej złożonych."


“ Można mówić o przestrzeni wspólnotowej,
gdy uczestników wiążą relacje
zaufania, lojalności, wzajemności,
solidarności, szacunku i sprawiedliwości
i o przeciwstawnej przestrzeni interesów,
czy w skrajnym przypadku, przestrzeni
cynizmu, gdy większość relacji opiera się
na zimnej kalkulacji."


“ Przestrzeń moralna ma tym większy
pozytywny walor humanistyczny
i społeczny, im bardziej jest inkluzywna
(pojemna), obejmująca wielkie
i zróżnicowane zbiorowości. Dobrym
testem jest to, czy gotowi jesteśmy
objąć nią także nieznajomych:
współmieszkańców, współobywateli,
odmiennych etnicznie czy rasowo."

 

prof. Piotr Sztompka: Sześć fundamentów wspólnoty [Pobierz]