O dobru!

ZŁO JEST BRAKIEM DOBRA

św. Tomasz z Akwinu za św. Augustynem z Hippony


NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU, ALE ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

św. Jan Paweł II za św. Pawłem z Tarsu


DOBRO ZAWSZE ZWYCIĘŻA

papież Franciszek