Ważne rocznice dla Będzina w 2020 roku

30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce
8 marca 1990 r. - uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym
27 maja 1990 r. - pierwsze wybory do rad gmin


710. rocznica urodzin króla Kazimierza III Wielkiego
30 kwietnia 1310 r. - urodziny Kazimierza III Wielkiego
5 listopada 1370 r. - śmierć króla 650 lat temu

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II
18 maja 1920 r. - urodziny Karola Wojtyły
2 kwietnia 2005 r. - śmierć Jana Pawła II 15 lat temu