Dobre Państwo

W 2015 r. zespół naukowców pod redakcją prof. Jerzego Hausnera (tego od "Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce" z lat 2013-2014) opublikował "Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej", gdzie opisał cechy dobrego państwa.

Dobre państwo:
1. musi opierać się na konstytucji,
2. musi mieć sprawny aparat analityczno-studialny,
3. musi aktywnie zarządzać przyszłością,
4. podtrzymuje swoją legitymację działając transparentnie,
5. nieustannie odnawia polityczną legitymację,
6. unika pokusy technokratycznej,
7. jest państwem innowacyjnym,
8. w sposób podmiotowy traktuje organizacje obywatelskie,
9. jest państwem inkluzywnym,
10. nie godzi się na narastanie nierówności społecznych
11. szanuje ciągłość zobowiązań wobec obywateli
12. prowadzi przemyślaną i długofalową politykę demograficzną
13. prowadzi politykę ukierunkowaną na jakość pracy
14. sprzyja wiedzy i informacji
15. dba o właściwe unormowanie i podział praw własności intelektualnej
16. jest w stanie podołać wyzwaniom płynącym z międzynarodowego otoczenia
17. jest wyposażone w zdolności rzeczywistej ochrony interesów narodowych w stosunkach międzynarodowych
18. respektuje zasady przyzwoitej legislacji.