Chrześcijanin w polityce

Aniela Dylus, politolog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stworzyła Dekalog zaangażowanych politycznie chrześcijan:

1. Bądź obecnym w polityce jako służbie dla dobra wspólnego.
2. Nie mieszaj środka z celem - demokratyczne struktury polityczne mają zawsze służyć człowiekowi i społeczeństwu.
3. Nie traktuj polityki jako czystej walki o władzę - polityk musi być skuteczny, ale nie za wszelka cenę.
4. Nie zniechęcaj się, bądź cierpliwy i mężny we wprowadzaniu w życie decyzji trudnych, lecz koniecznych, zawsze drogą demokratyczną.
5. Bądź kompetentny, krytyczny i dobrze poinformowany - czeka cię stała edukacja, krytycyzm wobec demagogii, a informacja jest jednym z podstawowych narzędzi demokratycznego uczestnictwa.
6. Bądź tolerancyjny - przesłanką wspólnot demokratycznych jest pluralizm.
7. Bądź skłonny do kompromisów - demokracja to sztuka zawierania kompromisów.
8. Szukaj sojuszników - działanie indywidualne jest zawsze mniej skuteczne niż zbiorowe, dobrze zorganizowane.
9. Bądź mobilny, ale zakorzeniony - doceń własną tożsamość i relacje międzyludzkie.
10. Nie uchylaj się od (współ)odpowiedzialności - wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich.