Sławek

Mam 53 lata. Od urodzenia jestem mieszkańcem Będzina, od 45 lat mieszkam na Syberce przy ul. Skalskiego. Żona Joanna jest germanistą, pracuje w szkole podstawowej. Córka Maja ma 11 lat i jest uczennicą w klasie V.


Edukowałem się w Szkole Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego (choć przez pierwsze 2 miesiące klasy I uczęszczałem do nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza) i w III Liceum Ogólnokształcącym im. Waltera Szolca (dziś im. Cypriana Kamila Norwida). W 1988 roku uzyskałem świadectwo dojrzałości z wynikiem bardzo dobrym.


Jestem politologiem i dziennikarzem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 1993 roku. Studia ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym.


Wykształcenie uzupełniłem dodatkowo w ramach studiów podyplomowych z zakresu prawa samorządu terytorialnego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (w 2000 roku), zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w procesie integracji europejskiej w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny – w 2001 roku) oraz zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (w 2012 roku z wynikiem bardzo dobrym).


Ukończyłem również, z wynikiem dobrym, studia podyplomowe „Życie i myśl Jana Pawła II” w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie (w 2006 roku).


Jestem także absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie (ukończony XVI kurs "Prawa i wolności człowieka") oraz Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie.


Po zakończeniu studiów magisterskich byłem słuchaczem Studium Doktoranckiego na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (w latach 1993-1998).


Zdobyte wykształcenie wykorzystałem później praktycznie prowadząc zajęcia dydaktyczne w ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1993-1998), z przedmiotu "Zarządzanie samorządem terytorialnym w procesie integracji Polski z Unią Europejską” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2003-2004) oraz z przedmiotów "Współdziałanie administracji samorządowej i rządowej" i "Podstawy prawa administracyjnego i samorządowego" w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (2017-2021).


Jestem autorem 44 artykułów naukowych i innych (nie licząc wielu tekstów dziennikarskich), 5 publikacji autorskich, 11 publikacji redagowanych, 5 publikacji współredagowanych i 1 publikacji przygotowanej do druku. Jestem też wydawcą 15 książek oraz współwydawcą 2 albumów i 1 książki. Współfinansowałem wydanie 13 pozycji książkowych. Patronowałem 1 pracy zbiorowej. Zainicjowałem napisanie 3 książek.

Moje zainteresowania to: samorząd terytorialny, życie i nauczanie Jana Pawła II, historia gmin Zagłębia Dąbrowskiego, filozofia Immanuela Kanta i Leszka Kołakowskiego, książki Alfreda Szklarskiego i Alistair’a MacLean’a.


[Pobierz] - Mój dorobek