Radny Będzina

Jestem radnym Rady Miejskiej Będzina od 1994 roku. W poszczególnych wyborach samorządowych osiągnąłem największe poparcie społeczne w mieście: 1994 r. – 424 (drugi wynik), 1998 r. – 447 (trzeci wynik), 2002 r. – 501 (pierwszy wynik), 2006 r. – 429 (trzeci wynik), 2010 r. – 398 (czwarty wynik), 2014 r. – 331 (ósmy wynik), 2018 r. – 370 (siedemnasty wynik).

W latach 1994-1996 byłem członkiem Zarządu Miasta Będzina, a w latach 1994-1998 delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego. Pracowałem też w Komisjach: Rewizyjnej, Budżetu Miasta, Oświaty, Wychowania i Kultury, Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego oraz Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej.

W latach 1998-2006 byłem dwukrotnie Przewodniczącym Rady Miejskiej. Zorganizowałem wówczas 113 sesji, w czasie których jako jeden z radnych podjąłem 1402 uchwały, współdecydując o najważniejszych sprawach miasta i jego mieszkańców.

Za działalność na rzecz społeczności lokalnej zostałem w 2005 roku odznaczony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Brązowym Krzyżem Zasługi.

Od 2002 roku jestem członkiem Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich (wcześniej Komisji Integracji Europejskiej), w latach 2007-2015 byłem jej Wiceprzewodniczącym. Jestem też członkiem Komisji Administracji Związku, byłem członkiem Komisji Ustrojowej oraz Komisji Partnerstwa i Dialogu.

W latach 2010-2014 trzeci raz byłem Przewodniczącym Rady Miejskiej. Bilans tych lat to 545 uchwał na 56 sesjach.

Za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej zostałem w 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2015 roku zostałem odznaczony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" dla osoby wyróżniającej się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W latach 2016-2019 byłem Wiceprzewodniczącym Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obecnie w Radzie Miejskiej Będzina pracuję w Komisjach: Skarg, Wniosków i Petycji jako Przewodniczący, Oświaty i Polityki Społecznej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.