Pracownik samorządowy

Jestem pracownikiem samorządowym. W latach 2000–2003 pracowałem w Starostwie Powiatowym w Będzinie. Przez dwa lata byłem Naczelnikiem Wydziału Rozwoju, Kultury i Promocji, a przez rok Sekretarzem Powiatu Będzińskiego. W latach 2003-2020 pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, gdzie przez 15 lat i 10 miesięcy byłem Dyrektorem Kancelarii Sejmiku Województwa. Od 2020 roku ponownie pracuję w Starostwie Powiatowym w Będzinie jako Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Wcześniej byłem kierownikiem Biura Poselskiego SLD Posła Andrzeja Szarawarskiego w Będzinie (w latach 1993–1996) i specjalistą ds. marketingu w Zakładzie Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Dąbrowie Górniczej (w 1999 roku).

Ukończyłem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa z wynikiem pozytywnym. Następnie złożyłem egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa z wynikiem pozytywnym, potwierdzony dyplomem Ministra Skarbu Państwa.

W latach 2002–2003 byłem członkiem Rady Nadzorczej Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Będzinie.