Działacz społeczny

Jestem działaczem społecznym stale związanym z lewicą demokratyczną.  W latach 1990-1999 byłem członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Przewodniczącym Rady Okręgowej SdRP w Będzinie i członkiem Prezydium Rady Wojewódzkiej SdRP w Katowicach), a od 1999 roku członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej  (byłem m.in. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Będzinie i członkiem Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego SLD w Katowicach, jestem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatowej SLD w Będzinie). Obecnie jestem członkiem Nowej Lewicy.

Jestem także członkiem organizacji społecznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim: Towarzystwa Przyjaciół Będzina (od 1999 roku, m.in. czwartą kadencję jestem członkiem Zarządu), Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska (od 2008 roku, m.in. trzecią kadencję jestem członkiem Zarządu), Stowarzyszenia Ratujmy Kościół na Górce (od 2008 roku, m.in. jestem członkiem założycielem i trzecią kadencję członkiem Zarządu), Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (wcześniej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego – od 2009 roku, m.in. jestem członkiem Zarządu oraz członkiem Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia), Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska (od 2013 roku) i Stowarzyszenia "Wspólnie dla" (od 2016 roku).

Od 2009 roku jestem członkiem honorowym Klubu Absolwenta przy Miejskim Zespole Szkól nr 1 w Będzinie, a od 2015 roku członkiem wspierającym Stowarzyszenia Filary Kultury.

Byłem też członkiem Ligi Obrony Kraju, Zrzeszania Studentów Polskich (m.in. Wiceprzewodniczącym Rady Uczelnianej na Uniwersytecie Śląskim), Stowarzyszenia Forum Samorządowe (m.in. Sekretarzem Zarządu), Będzińskiego Klubu Sportowego „Sarmacja” (m.in. członkiem Zarządu), Stowarzyszenia ProEuropa, Stowarzyszenia Ordynacka i Stowarzyszenia Dobre ręce (wcześniej Stowarzyszenia Dzieciom Będzina).

Dodatkowo okresowo byłem członkiem Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie, Przewodniczącym Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach, Przewodniczącym Rady Społecznej Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego (wcześniej Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci) w Rabce-Zdroju i Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

W 2001 r. otrzymałem Odznakę za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych, w 2012 r. Zaszczytną Pamiątkową Odznakę „Syn Pułku” z Rubinami oraz wyróżnienie tytułem Honorowego Członka Śląskiego Wojewódzkiego Środowiska Byłych Młodocianych Żołnierzy, w 2014 r. Medal Króla Kazimierza Wielkiego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, a w 2017 r. Medal 20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa.

Jestem wybitnym absolwentem Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie oraz przyjacielem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.