Aktualności
Serdecznie dziękuję!

Szanowni mieszkańcy królewskiego miasta Będzina!

Mieszkańcy Skalskiego 10, Skalskiego 8 i Górek Małobądzkich!

Bardzo serdecznie dziękuję

za życzliwe poparcie mojej osoby

w wyborach do Rady Miejskiej Będzina

w okręgu wyborczym nr 4.

Deklaruję, że

jako radny Rady Miejskiej VII kadencji

w podejmowanych inicjatywach, decyzjach, przedsięwzięciach

zawsze przede wszystkim będę się kierował

dobrem Będzina i jego społeczności,

utrzymując stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami.


Serdecznie pozdrawiam!

Sławomir Brodziński

Radny Rady Miejskiej Będzina

 

 

Wyniki głosowania w okręgu nr 4

 

Komitet Rozwoju Zagłębia

Daniel Cieślik

57

Wyborców Łukasza Komoniewskiego

Sławomir Brodziński

331

Prawo i Sprawiedliwość

Jolanta Łach

97

Platforma Obywatelska

Patrycja Nowak

203

Wyborców Niezależni Będzin

Marzena Pawlik

145

Wyborców "Grupa Bogocza - Będzin Lepiej"

Jacek Sierpiński

42

Wyborców Forum dla Będzina

Mariusz Gorgoń

24


 
Raz jeszcze proszę o głosy poparcia 16 listopada

 

 
Mój program na lata 2014-2018

 

 
Proszę o głosy poparcia 16 listopada

 

 
Kandyduję na radnego


Po 20. latach działalności samorządowej i społecznej postanowiłem jeszcze raz uczestniczyć w wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada i kandydować na radnego Rady Miejskiej Będzina.

Myślę, że moja wiedza i doświadczenie, inicjatywy i przedsięwzięcia, dorobek i osiągnięcia, zarówno tych 20. lat, jak i ostatnich 4. lat, upoważniają mnie do tego.


Będę kandydował z Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Komoniewskiego, który jest szerszą formułą Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jestem stały w uczuciach politycznych i zawsze kandydowałem z list wyborczych lewicy.


Będę kandydował w okręgu wyborczym nr 4, obejmującym bloki nr 10 i 8 przy ul. Skalskiego oraz Górki Małobądzkie.

Serdecznie proszę wszystkich moich przyjaciół, kolegów, znajomych o pamiętanie o mnie, szczególnie 16 listopada, oraz o przekazanie swoim znajomym mieszkającym przy ul. Skalskiego 10 i 8 oraz na Górkach Małobądzkich dobrych słów o mnie.

 
Medal z biografem Kazimierza Wielkiego

12 września 2014 r. w Krakowie w czasie posiedzenia władz statutowych Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego odebrałem wraz z prof. Jerzym L. Wyrozumskim, biografem Kazimierza III Wielkiego, Medal Króla Kazimierza Wielkiego za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem wiekopomnego dorobku króla.


Medal ten stanowi docenienie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce, Towarzystwo Przyjaciół Będzina i będzińskich członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego jako depozytariuszy tradycji kazimierzowskiej w Będzinie w ramach m.in. Roku Kazimierzowskiego 2010 czy Tygodnia Kazimierzowskiego 2013.

 

Foto: Wojciech Nawrocki

 


 
Z Prezydentem Krakowa i Starostą Będzińskim

Jako członek Zarządu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska uczestniczyłem ostatnio wraz z prof. Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Krakowa, Prezesem Stowarzyszenia i Krzysztofem Malczewskim, Starostą Będzińskim w uroczystości wręczenia w Krakowie III edycji Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego, która została ustanowiona przez Stowarzyszenie w 2011 r.

Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach osobom fizycznym i prawnym związanym z samorządem terytorialnym za działania na rzecz wspólnot samorządowych w Polsce.

W imieniu Stowarzyszenia Nagrodę przyznaje Kapituła działająca pod przewodnictwem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Patronem Nagrody jest Norbert Barlicki, członek Polskiej Partii Socjalistycznej, uczestnik walk niepodległościowych, radny w Warszawie, Poseł na Sejm RP, minister Rządu RP. Jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowywał pierwsze w niepodległej Polsce przepisy prawne dotyczące samorządu terytorialnego. W 1937 r. został wybrany Prezydentem Łodzi, ale objęcie stanowiska zablokował rząd sanacyjny. W czasie II wojny światowej aktywnie uczestniczył w działaniach ruchu oporu, aresztowany przez Niemców, zamordowany w 1941 r. w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau.

 

 


Foto: Marek Święs

 

 


 
Dyżury w II półroczu 2014 roku

Szanowni Mieszkańcy Miasta Będzina!

Mieszkańcy osiedli Syberka i Górki Małobądzkie!Pragnę poinformować, że pełnię dyżury
Radnego Rady Miejskiej Będzina:


1) w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16-17
w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 (tel. 267-35-37)

2) w drugi czwartek miesiąca w godz. 16-17
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 3 (tel. 267-39-30)

3) w trzeci czwartek miesiąca w godz. 16-17
w Miejskim Zespole Szkół nr 2 przy ul. Rewolucjonistów 18 (tel. 267-50-35)

4) w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17
w Biurze Rady Miejskiej (pok. 37)
w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 (tel. 267-91-35)


Serdecznie zapraszam!

Sławomir Brodziński
Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Harmonogram dyżurów w II półroczu 2014 roku
w Szkole Podstawowej nr 11:4 września
2 października
6 listopada


Harmonogram dyżurów w II półroczu 2014 roku
w Szkole Podstawowej nr 1:11 września
9 października
13 listopada  


Harmonogram dyżurów w II półroczu 2014 roku
w Miejskim Zespole Szkół nr 2:18 września
16 października
20 listopada

 


 
Propozycje do budżetu Będzina na 2015 rok

Sławomir Brodziński

Leszek Dudek

Radni Rady Miejskiej Będzina

 

 

Szanowny Pan

Łukasz Komoniewski

Prezydent Miasta Będzina

 

 

 

Propozycje do budżetu miasta Będzina na 2015 rok i lata następne

1/ kompleksowy remont Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Juliana Tuwima przy ul. Skalskiego wraz z modernizacją terenu wokół przedszkola,

2/ kompleksowy remont Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Jana Brzechwy przy ul. Rutkowskiego wraz z modernizacją terenu wokół przedszkola,

3/ ewentualna kontynuacja remontu sal gimnastycznych w Miejskim Zespole Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera przy ul. Rewolucjonistów,

4/ budowa strefy aktywności rodzinnej na terenie byłego boiska pomiędzy blokiem nr 3 przy ul. Kniewskiego a Przedszkolem Miejskim nr 4,

5/ budowa placu zabaw na terenie przy ul. Skalskiego pomiędzy blokiem nr 2, nowym parkingiem, hydrofornią MPWiK a prywatną nieruchomością,

6/ rozbudowa istniejących placów zabaw przy ul. ul. Skalskiego, Kniewskiego i Rutkowskiego na osiedlu Syberka oraz przy ul. ul. Jesionowej i Jarzębinowej na osiedlu Górki Małobądzkie,

7/ budowa chodnika przy ul. Skalskiego łączącego bloki nr 10 i nr 2 wzdłuż parkingu od strony hydroforni MPWiK,

8/ kompleksowy remont chodnika przy ul. Skalskiego wzdłuż bloków nr 8 i nr 10 od strony ul. Chmielewskiego aż do ul. 9 Maja,

9/ kompleksowa rewitalizacja parku wzdłuż drogi krajowej nr 86 Katowice-Warszawa,

10/ rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Skalskiego wzdłuż bloków nr 8 i nr 10 od strony ul. Chmielewskiego,

11/ budowa nowych miejsc parkingowych i postojowych przy ul. ul. Kniewskiego, Rutkowskiego i na terenie byłego boiska powyżej Urzędu Skarbowego na osiedlu Syberka oraz wzdłuż ul. Grzegorza Załogi pomiędzy istniejącymi garażami a ul. Rolniczą na osiedlu Górki Małobądzkie,

12/ przebudowa w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym niebezpiecznego skrzyżowania ul. Piłsudskiego (droga powiatowa) z ul. Chmielewskiego i ul. Grzegorza Załogi (drogi gminne) pomiędzy osiedlem Syberka a osiedlem Górki Małobądzkie,

13/ zapewnienie bezpiecznego przejścia dla dzieci z osiedla Górki Małobądzkie do Szkoły Podstawowej nr 1, szczególnie przez ul. Grzegorza Załogi na ul. Rolniczą,

14/ realizacja monitoringu miejskiego poprzez instalację nowych punktów kamerowych na osiedlu Syberka i na osiedlu Górki Małobądzkie,

15/ utworzenie przedszkola miejskiego na osiedlu Górki Małobądzkie.

 

W sprawie powyższych propozycji do budżetu miasta deklarujemy chęć dyskusji.

 

 

 

/-/ Sławomir Brodziński

/-/ Leszek Dudek

 


 
Nowy okręg wyborczy

Uchwała Nr XXVIII/277/2012

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 października 2012 roku

 

w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi wyborcze.

 

Rada Miejska Będzina

uchwala:

 

§ 1

Dokonuje się podziału Miasta Będzina na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze.

 

§ 2

Numery okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

Załącznik do

uchwały Nr XXVIII/277/2012

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 października 2012 roku

 

Numer okręgu

Granice okręgu (ulice)

Liczba mandatów

4

1/ Brzozowa,

2/ Dębowa,

3/ Grabowa,

4/ Jarzębinowa,

5/ Jaworowa,

6/ Jesionowa,

7/ Kalinowa,

8/ Kasztanowa,

9/ Klonowa,

10/ Lipowa,

11/ Olszynowa,

12/ Sierżanta Grzegorza Załogi,

13/ Skalskiego Józefa nr 8, nr 10,

14/ Topolowa,

15/ Wierzbowa.

1

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Będzina

 

/-/ Sławomir Brodziński


 

 

Uchwała Nr XXXII/326/2013

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013 roku

 

w sprawie podziału Miasta Będzina na obwody głosowania.

 

Rada Miejska Będzina

uchwala:

§ 1

Dokonuje się podziału Miasta Będzina na 35 stałe obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

Załącznik do

uchwały Nr XXXII/326/2013

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013 roku

Numer

okręgu

Granice obwodu

Numer

obwodu

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

4

Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Olszynowa, Sierżanta Grzegorza Załogi, Topolowa, Wierzbowa

OKW NR 23

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szkolna 3

Skalskiego Józefa nr 8, nr 10

OKW NR 22

Miejski Zespół Szkół Nr 2

ul. Rewolucjonistów 18

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Będzina

 

/-/ Sławomir Brodziński 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 12