Chrześcijanin w polityce

Aniela Dylus, politolog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stworzyła Dekalog zaangażowanych politycznie chrześcijan:

1. Bądź obecnym w polityce jako służbie dla dobra wspólnego.
2. Nie mieszaj środka z celem - demokratyczne struktury polityczne mają zawsze służyć człowiekowi i społeczeństwu.
3. Nie traktuj polityki jako czystej walki o władzę - polityk musi być skuteczny, ale nie za wszelka cenę.
4. Nie zniechęcaj się, bądź cierpliwy i mężny we wprowadzaniu w życie decyzji trudnych, lecz koniecznych, zawsze drogą demokratyczną.
5. Bądź kompetentny, krytyczny i dobrze poinformowany - czeka cię stała edukacja, krytycyzm wobec demagogii, a informacja jest jednym z podstawowych narzędzi demokratycznego uczestnictwa.
6. Bądź tolerancyjny - przesłanką wspólnot demokratycznych jest pluralizm.
7. Bądź skłonny do kompromisów - demokracja to sztuka zawierania kompromisów.
8. Szukaj sojuszników - działanie indywidualne jest zawsze mniej skuteczne niż zbiorowe, dobrze zorganizowane.
9. Bądź mobilny, ale zakorzeniony - doceń własną tożsamość i relacje międzyludzkie.
10. Nie uchylaj się od (współ)odpowiedzialności - wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich.

   
  Dobre Państwo

  W 2015 r. zespół naukowców pod redakcją prof. Jerzego Hausnera (tego od "Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce" z lat 2013-2014) opublikował "Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej", gdzie opisał cechy dobrego państwa.

  Dobre państwo:
  1. musi opierać się na konstytucji,
  2. musi mieć sprawny aparat analityczno-studialny,
  3. musi aktywnie zarządzać przyszłością,
  4. podtrzymuje swoją legitymację działając transparentnie,
  5. nieustannie odnawia polityczną legitymację,
  6. unika pokusy technokratycznej,
  7. jest państwem innowacyjnym,
  8. w sposób podmiotowy traktuje organizacje obywatelskie,
  9. jest państwem inkluzywnym,
  10. nie godzi się na narastanie nierówności społecznych
  11. szanuje ciągłość zobowiązań wobec obywateli
  12. prowadzi przemyślaną i długofalową politykę demograficzną
  13. prowadzi politykę ukierunkowaną na jakość pracy
  14. sprzyja wiedzy i informacji
  15. dba o właściwe unormowanie i podział praw własności intelektualnej
  16. jest w stanie podołać wyzwaniom płynącym z międzynarodowego otoczenia
  17. jest wyposażone w zdolności rzeczywistej ochrony interesów narodowych w stosunkach międzynarodowych
  18. respektuje zasady przyzwoitej legislacji.

   
  Zdrowych Świąt!

   

   
  Nie bądź obojętny. Auschwitz nie spadł z nieba


  Nie bądź obojętny.


  Auschwitz nie spadł z nieba.

  Marian Turski: Auschwitz nie spadł z nieba [Pobierz]

   
  Bronię sądu, sądów i sądownictwa

   

  Analiza debaty publicznej o uchwale Sądu Najwyższego (fragm) [Pobierz]

   
  Ważna rocznica dla mnie

  30-lecie Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej
  28 stycznia 1990 r. - Kongres Założycielski SdRP
  22 maja 1990 r. - zapisałem się do SdRP

   
  Ważne rocznice dla Będzina w 2020 roku

  30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce
  8 marca 1990 r. - uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym
  27 maja 1990 r. - pierwsze wybory do rad gmin


  710. rocznica urodzin króla Kazimierza III Wielkiego
  30 kwietnia 1310 r. - urodziny Kazimierza III Wielkiego
  5 listopada 1370 r. - śmierć króla 650 lat temu

  100. rocznica urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II
  18 maja 1920 r. - urodziny Karola Wojtyły
  2 kwietnia 2005 r. - śmierć Jana Pawła II 15 lat temu

   
  Wesołych Świąt!

   

   
  Zapraszam na dyżury w I półroczu 2020 roku

   

   
  O dobru!

  ZŁO JEST BRAKIEM DOBRA

  św. Tomasz z Akwinu za św. Augustynem z Hippony


  NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU, ALE ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

  św. Jan Paweł II za św. Pawłem z Tarsu


  DOBRO ZAWSZE ZWYCIĘŻA

  papież Franciszek

   
  Fundamenty wspólnoty

  “ Zaufanie, lojalność, wzajemność,
  solidarność, szacunek i sprawiedliwość –
  te sześć relacji elementarnych to swoisty
  budulec relacji bardziej złożonych."


  “ Można mówić o przestrzeni wspólnotowej,
  gdy uczestników wiążą relacje
  zaufania, lojalności, wzajemności,
  solidarności, szacunku i sprawiedliwości
  i o przeciwstawnej przestrzeni interesów,
  czy w skrajnym przypadku, przestrzeni
  cynizmu, gdy większość relacji opiera się
  na zimnej kalkulacji."


  “ Przestrzeń moralna ma tym większy
  pozytywny walor humanistyczny
  i społeczny, im bardziej jest inkluzywna
  (pojemna), obejmująca wielkie
  i zróżnicowane zbiorowości. Dobrym
  testem jest to, czy gotowi jesteśmy
  objąć nią także nieznajomych:
  współmieszkańców, współobywateli,
  odmiennych etnicznie czy rasowo."

   

  prof. Piotr Sztompka: Sześć fundamentów wspólnoty [Pobierz]

   
  Kogo pokonał Jacek Majchrowski?

  Co łączy Zbigniewa Ziobro, Jana Rokitę, Ryszarda Terleckiego, Andrzeja Dudę czy Małgorzatę Wassermann? Wszystkich ich (i nie tylko) pokonał Jacek Majchrowski w wyborach prezydenta Krakowa.

   

  Kogo pokonał Jacek Majchrowski? [Pobierz]

   
  << pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

  Strona 2 z 10